Start / Om Folkets Hus / Styrelsen

Styrelsen

Vår styrelse

Folkets Hus styrelse ansvarar för de övergripande målformuleringarna och övergripande beslut om Folkets Hus verksamhet. De ansvarar även för ekonomi och för den långsiktiga planering av verksamheten som helhet.

Styrelsen är sammansatt av personer med god kunskap om Folkets Hus verksamhet.

Valda för verksamhetsåret 2024/25

Ordf: Kent Norberg

Vice ordf: Anders Friebe

Sekr: Therese Svensson Stoltz

Vice sekr: Tommy Holmbom

Ledamot: Suada Avdic

                 Erik Asplund

                 Ulrika Nittfors

Suppleant:   Irene Rosberg

                     Martin Svensson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Helene Källstedt                     

 Adjungerad: Peter Enroth, Föreståndare