Start / Om Folkets Hus / Styrelsen

Styrelsen

Vår styrelse

Folkets Hus styrelse ansvarar för de övergripande målformuleringarna och övergripande beslut om Folkets Hus verksamhet. De ansvarar även för ekonomi och för den långsiktiga planering av verksamheten som helhet.

Styrelsen är sammansatt av personer med god kunskap om Folkets Hus verksamhet.

Valda för verksamhetsåret 2019

Ordf: Kent Norberg

Vice ordf: Morgan Fagerström

Sekr: Ulrika Nittfors

Vice sekr: Therese Svensson Stoltz

Ledamot: Ing-Marie Berggren

                 Kent Johansson

                 Robin Svensson

Suppleant:   Tommy Holmbom

                     Martin Svensson

                     Lars-Göran Carlén

 Adjungerad: Peter Enroth, Föreståndare